Niedziela, 23 września 2018r.
Formularz rejestracji na szkolenie

Polityka prywatności

W celu korzystania ze szkoleń wymagana jest rejestracja. Podczas rejestracji należy podać następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, nazwę reprezentowanej instytucji i jej adres.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zakończenia procesu rejestracji.

Dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do celów prawidłowej realizacji, rozliczenia i kontroli szkoleń. Dane te przechowywane są na czas trwania szkolenia oraz po jego zakończeniu do celów kontroli przeprowadzanych w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków UE.

Dane zbierane automatycznie nie są wykorzystywane w żaden sposób.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W sprawach dotyczących szkoleń możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy, przy wykorzystaniu danych podanych podczas rejestracji.

Bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych należącej do Oddziału szkoleń i działań informacyjno-promocyjnych RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie, w związku z czym zalecamy sprawdzanie, czy nie nastąpiły żadne zmiany w dotychczasowym zapisie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt telefoniczny: (017) 747 64 87.

Dodano szkolenie do bazy

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rozwoju Regionalnego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel: (17) 747 64 86, 850 17 24

Copyright © 2010-2015 Ryszard Szlachta