Wtorek, 20 lutego 2018r.
test
Miejsce szkolenia: test
Termin szkolenia: 2015-07-25
Godzina rozpoczęcia: 06:00
Termin naboru: 2015-07-24
Prelegent: pokaż
Program: pokaż
Uwagi:
Status szkolenia: zrealizowane

Zmiany w Pzp wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014, szacowanie wartości przedmiotu zamówienia, obowiązki zamawiającego oraz nowy „Taryfikator”.
Miejsce szkolenia: Klub Kultury ZODIAK, ul. Mieszka I 48/50, 53-308 Rzeszów
Termin szkolenia: 2014-11-12
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Termin naboru: 2014-11-06
Prelegent: pokaż
Program:

9.00-             Rejestracja uczestników

9.30-11.00 -Wprowadzenie, aktualny stan prawny, nowelizacja ustawy Pzp-kluczowe zmiany, specyfika szacowania wartości przedmiotu  zamówienia w przypadku projektów współfinansowanych ze środków UE

11.00-11.15 -Przerwa kawowa

11.15-13.00 -Ćwiczenia, konkretne przykłady mechanizmu opisywania i punktowania, wykonawcy występujący wspólnie, formy porozumiewania sie między zamawiającym a wykonawcą

13.00-13.30 - Przerwa obiadowa

13.30-15.30 - Szczególne obowiązki Zamawiającego, nowy i bardziej represyjny "Taryfikator"

15.30-16.00 - Pytania, konsultacje, dyskusja

Uwagi:
Status szkolenia: zrealizowane

Projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz innych podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do realizacji w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO 2014-2020
Miejsce szkolenia: Klub Kultury ZODIAK, ul. Mieszka I 48/50, 53-308 Rzeszów
Termin szkolenia: 2014-10-13
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Termin naboru: 2014-10-06
Prelegent: pokaż
Program: pokaż
Uwagi:
Status szkolenia: zrealizowane

Przygotowanie i sposoby realizacji projektów systemowych przez Powiatowe Urzędy Pracy w perspektywie finansowej 2014-2020.
Miejsce szkolenia: Klub Kultury ZODIAK, ul. Mieszka I 48/50, 53-308 Rzeszów
Termin szkolenia: 2014-10-09
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Termin naboru: 2014-09-30
Prelegent: pokaż
Program: pokaż
Uwagi:
Status szkolenia: zrealizowane

Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych dla beneficjentów RPO WP - 24.09.2014 r.
Miejsce szkolenia: Klub Kultury ZODIAK, ul. Mieszka I 48/50, 53-308 Rzeszów
Termin szkolenia: 2014-09-24
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Termin naboru: 2014-09-19
Prelegent: pokaż
Program: pokaż
Uwagi:
Status szkolenia: zrealizowane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> 
Dodano szkolenie do bazy

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rozwoju Regionalnego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel: (17) 747 64 86, 850 17 24

Copyright © 2010-2015 Ryszard Szlachta